Valimisliit Tulevikuvald Türi

Võime olla midagi enamat!

Tulevikuvald_Türi

Usume, et me kõik üheskoos, Türi vallana, võime olla midagi enamat. Selleks tuleb teha midagi rohkemat kui ainult see, mis seaduses kirjas. Valda tuleb juhtida koos inimeste ja ettevõtjatega, ei tohi karta erinevat arvamust, vaid hoopis sellele toetuda. Tuleb julgeda unistada suurelt ja neid unistusi ellu viia. Vaja on uut energiat valla juhtimisse ja tahet avada ministeeriumite uksi; mitte kunagi ei tohi ennast imetlema jääda. 

Türi vallavalitsus on teinud kõike seda, mida iga Eesti vallavalitsus teeb: renoveerinud teid, korrastanud koolimaja, rajanud tervisekeskuse, kirjutanud mõne europrojekti. Eesti mõistes edulugusid meil pole. Kuna raha on vähem kui Rae või Tartu vallal, ei anna kitsalt seadusest tulenevate kohustuste täitmine säravat tulemust. 

Pealegi on Türi valla kohustuste täitmisel tehtud kaks valikut, mis takistab edu saavutamist. Viimase kümne aasta suured ehitusprojektid on valminud hiljuti ehk odavad ehitusperioodid lasti mööda – hinnanguline kallinemine võib ulatuda miljoni euroni. Kallimate ehitushindade ja ühekorraga ehitamise tulemusel on valla rahaline seis kriitiline.

Teiseks ei ole suudetud kõiki võrdselt kohelda, mis toob kaasa käegalöömist ja inimeste vabal tahtel põhinev potentsiaal jääb kasutamata. On aktiivsed kodanikud, keda tunnustatakse, ning need, kellest ei räägita. On piirkonnad, kuhu panustatakse, ja need, kellest mööda vaadatakse.

Inimesi tuleb päriselt kuulata

Kevadel kaitses Helena Veldre Tallinna Ülikoolis magistritööd, mis keskendus Türi linna elujõu taastamisele – kuidas anda uus hoog olukorras, kus inimesi ja töökohti jääb vähemaks. Põhjalikku uurimustööd sobib laiendada kogu vallale.

Veldre kirjutab: „Linna eluleäratamise all mõistetakse teadlikku tegevust, kohaliku omavalitsuse, kogukonna ja teiste osaliste, näiteks ettevõtjate ja ülikoolide koostööd, kui linn vajab uut suunda, elavdamist, elujõu taastamist. Ettevõtmine õnnestub kohalike elanike soovi ja eestvedamise korral.“

Tuginedes kogu maailma kogemustele, toob Veldre esile kõige olulisema: valda tuleb juhtida koos inimeste ja ettevõtjatega, neid võimestades ja toetades. Eluleäratamiseks on vaja visiooni, julget ja aktiivset tegevust. Osa lahendusi peitub seal, mis pole seaduse järgi omavalitsuse ülesanne, nagu töökohtade loomine, seega ei anna kuivalt seaduse täitmine ka tulemust.

Retla-Kabala ja Käru kooli kolmanda kooliastme sulgemine käis näiteks vastupidi. Kogukondlikel koosolekutel lubati arutelu, kuid tegelikult püüdis vallavõim läbi suruda vaid üht – enda nägemust. Positiivset näidet pole kaugelt otsida: Järva vallavalitsus pakkus kohalikele haridusvõrgu analüüsi alusel edasiminekuks kolme varianti.

Kuidas peatada valla kahanemist

Tsiteerime veel Veldre tööd: „Tihtipeale tahetakse linna elavdada ruumist lähtuvate lahendustega, ent üksnes füüsilise keskkonna parandamisega kahanemist ei peata ega pööra seda protsessi ka ümber. Kuni ei leita lahendust kahanemist tingivale tööpuudusele ega suudeta majandust elavdada, olukord ei parane.“

Veldre rõhutab tõsiasja, et lihtsalt kogukonna aktivistidest ei piisa. Eluleäratamine toimub ainult koostöös ja see eeldab vallavalitsuselt sihikindlat eestvedamist, võimaluste loomist, oma inimeste usaldamist. Teha midagi rohkemat, kui seadus ette näeb, pole kümme aastat valda juhtinud Isamaa inimesed aga suutnud. Inimlikult on see arusaadav: kõik väsivad ja ideed saavad otsa. Kas meil on nii palju aega, et veel neli aastat raisku lasta, või peaks valla juhtimise juurde tulema uued, teotahtelised ning julgete ideedega inimesed?

„Türi linna üleüldise uuendamise aluseks saab olla vaid ühine soov midagi julgelt muuta. Ainult kodanikuaktivistidest ei pruugi suurema mõjuga muutuse esilekutsumiseks piisata. Kui koostööst on huvitatud ettevõtjad ja kogukonnaaktivistid ning ka KOVil on huvi ning oskused muutuste elluviimiseks olemas, siis saab üheskoos edasi liikuda.“

Valimisliit Tulevikuvald Türi