Valimisliit Tulevikuvald Türi

Vallavalitsus tahtis vallavara miljon eurot odavamalt maha müüa

Väätsa prügila

Tänavu 17. septembril lõppes Väätsa prügila aktsiate avalik pakkumine, mille käigus soovisid Türi vald ja Paide linn maha müüa 80 protsenti kasumliku munitsipaalfirma aktsiatest. Kolmas omanik, Järva vald jätab oma osaluse tulusas ettevõttes müümata.

Selle aasta augustis välja kuulutatud aktsiate avalikule enampakkumisele eelnes Türi vallavalitsuses aga kummaline tegevus, mis võinuks vallavanem Pipi-Liis Siemanni eestvedamisel ja heakskiidul tuua Türi vallale 800 000-eurose kahju.

Müük, mis jäi ära

2018. aasta aprillis ilmnes, et Väätsa prügila juhatus oli sõlminud prügila varade müügilepingu Ragn-Sellsi tütarettevõttega RS Valdus. Varade müük oleks tähendanud ettevõtte müüki, minnes mööda avaliku pakkumise kohustusest. Samuti oleks tulnud KOV-idel raha kättesaamiseks kaks korda makse maksta. Müügihind oli salastatud.

Müügiotsus vaidlustati kohtus. 

Mõni aeg hiljem tegi Türi vallavalitsus ettepaneku Türile kuuluvad prügila aktsiad (40%) müüa. Ent kuna Ragn-Sellsiga oli kohtuvaidlus pooleli, ei oleks keegi peale Ragn-Sellsi olnud aktsiate ostmisest huvitatud. Sisuliselt oleks tegemist olnud suunatud pakkumisega Rootsi perefirmale.

2019. aasta juunis soovitas Türi vallavanem müüa prügila aktsiad – Türi vallale kuulub 40 ja Paide linnale samuti 40 protsenti prügila aktsiatest – 500 000 euro eest. Türi vallavolikogule esitatud eelnõus hind puudus. Ühtlasi puudusid täpsed arvutused ja argumendid, mille alusel isamaalasest vallavanem 500 000-eurost hinda pakkus. 

Volikogu protokollist selgub, et Türi vallavanema hinnangul olevat volikogu ise pädev prügila aktsiate hinda kujundama. Sellisel juhul olnuks aga vallavalitsuse kohustus tellida audiitorilt analüüs ja sellest lähtuvalt teha vallavolikogule argumenteeritud ettepanek ühes konkreetse hinnavahemikuga, millega võiks prügila osaluse maha müüa.

Kuidas kujunes hind

Türi volinik Kati Nõlvak (SDE) tegi tolle mälestusväärse volikogu istungi ajal kiire arvutuse ja leidis, et alla 700 000 euroga müümine oleks prügila majandusaasta aruannetele tuginedes alla omahinna müük ja Türi vallale üheselt kahjulik. Volikogu määras aktsiate alghinnaks 700 000 eurot. Pärast volikogu istungit vahetus aga Väätsa prügila juhatus, misjärel selgus, et varasema juhatuse jutt, justkui oleks prügila tohutult kahjumlik, on vale. Vastupidi, Väätsa prügilas on majanduslikku potentsiaali küll ja veel.

Türi volikogu eelarvekomisjon tegi ettepaneku prügila aktsiate mahamüümine peatada. Volikogu eestseisus, kuhu kuuluvad kõigi komisjonide esimehed (5 isamaalast, 1 SDE ja 1 RE + vallavanem (Isamaa) hääletas volikogu päevakorra otsustamisel komisjoni ettepaneku maha ja päevakorda läks ettepanek Türi vallale kuuluvad Väätsa prügila aktsiad ikkagi maha müüa.

Kuna vahepeal sai veelgi selgemaks, et prügila on kasumlik, nõudis volikogu opositsioon müügi peatamist ja ettevõtte väärtuse korrektset hindamist.

Kuna vallavanem soovis Türi vallale kuuluvad prügila aktsiad siiski nui neljaks alla omahinna maha müüa, kutsus opositsioon kokku erakorralise volikogu ja pani päevakorda müük peatada. Vallavalitsus andis survele järele ja esitas volikogule alternatiivse eelnõu, mis nägi ette varade hindamise audiitori poolt. 

Tänavu 27. mail otsustas Türi volikogu müüa Türi vallale kuuluva Väätsa prügila osaluse 1,3 miljoni eurose alghinna eest ehk 800 000 eurot kõrgema hinnaga, kui vallavanem varem soovis… Mäletatavasti tegi vallavanem mõni aasta varem ettepaneku müüa Türi valla osalus kasumlikus Väätsa prügilas kõigest 500 000 euro eest. 

Valimisliit Tulevikuvald Türi