Valimisliit Tulevikuvald Türi

Türi vajab valgustatud vallatalitajat

Kadri Paas
Kadri Paas, kandidaat nr 118

Linnapeast või vallavanemast, teda ümbritsevast lähikonnast ja nõuandjatest sõltub omavalitsuse elanike kõige esmasem heaolu, avaliku ruumi väljanägemine, avalike teenuste olemasolu ja kvaliteet. Seega, vallavanem on minu ja sinu jaoks palju olulisem isik kui näiteks peaminister.

Kuna vallavanem, keda ennemuistsel ajal nimetati vallatalitajaks, on igas omavalitsuses A ja O, on tagumine aeg küsida, milline peaks olema üks meisterlik omavalitsusjuht. 

Pakun välja vallajuhi portree

Esimene ja kõige olulisem asi, mida iga juht sõltumata omavalitsuse nimest, peaks endalt iga päev küsima: millist probleemi ma lahendan? Miks ma midagi teen? Miks see küsimus on kohalikele oluline? Kas ja kuidas leevendab selle probleemi lahendamine mõne teise samalaadse kitsaskoha lahendamist? Kas võimalikud lahendused toetavad üksteist või on kilplaslikult vastuolus? Äkki peaks mõtlema välja uue lahenduskäigu? Plaani B, C, D või E. Vahest peaks neid lahenduskäike hoopis kombineerima? 

Lahenduskäigud on juhtimise kõige loomingulisem ja paindlikum osa. Tähtis on jõuda eesmärgi täitmiseni / probleemi lahendamiseni, mitte hanguda. On ootuspärane ja pigem realistlik, et viiest-kuuest lahenduskäigust jääb sõelale ehk üks-kaks, ja needki on lõpuks kombineeritud ja veel kord timmitud. 

Milliseid probleemide lahendamise viise peaks vallavanem oma kodukoha heaolu ja edenemise nimel kasutama? Paljud väikesed omavalitsused on hädas väikeste koolide pidamise ja seal pakutava hariduse tasemega. Kuidas võiks üks sadakonna või mõnesaja õpilasega põhikool eristuda mõnest Tallinna või Tartu nn eliitkoolist? Eristuda heas mõttes, pakkudes lastele midagi sellist, mida ei saa kaasa naaberlinna valla- või linnakoolist? Eristuda niimoodi, et äkitselt tunneksid väikese valla põhikooli õppima tuleku vastu huvi ka üleaedsete omavalitsuste noored?

Tugev loodusainete ja -teaduste taust aitab elus lihtsamini hakkama saada. Teate ju küll telesaadet „Rakett 69“, eraalgatusel loodud Jõhvi tehnoloogiakooli ja keemia, bioloogia või matemaatika eriklassides tehtavaid laborikatseid. Väikeste omavalitsuste jaoks käib rahaliselt üle jõu investeerida koolide laboritesse, väljastpoolt kutsutud tippteadlastest või ettevõtjatest õpetajatesse või isegi spetsiifilisemasse kirjandusse, mille võiks osta kohalikku raamatukokku.

Kui vallajuht tahab oma koolide loodusainete õpetamist mitmekesistada, võtab ta telefoni ja helistab läbi Eesti olulisemate tehnoloogiaettevõtete omanikud ja neid aineid õpetavate kõrgkoolide kolledžid ning küsib, kuidas saaks teha koostööd niimoodi, et minu valla lasteaedade ja koolide lapsed saaksid targemaks ja sinu ettevõte saaks mõne aasta pärast värvata terast järelkasvu ja kõrgkool võtta vastu avara maailmapildiga tudengeid.

Kahtlemata oleks hea, kui vallavanemal on telefonis Eesti olulisemate otsustajate ja rahakamate ettevõtjate numbrid. Varasem isiklik kokkupuude ei teeks samuti paha, ent hakkama saab ka ilma. Ettevõtjad on uudishimulik ja miks-küsimusi esitav seltskond. Kui tunda huvi nende tegevusvaldkonna järele, haistavad nad arukate inimestena võimalust kasvatada endale tarka tööjõudu.

Samamoodi, kui omavalitsuses on 11 000 elanikust 4000 maksumaksjat, valla kõige suurem tööandja on vald ise, siis ei pea olema akadeemik, saamaks aru, et mõne aja pärast ei ole selles vallas enam enamikku senistest lasteaedadest ega põhikoolidest. Peagi lähevad need asuladki hingusele. Lapsevanem ei pea olema taksojuht. Lasteaed ja põhikool peavad lapsest asuma jalutuskäigu kaugusel.

Vallajuht olgu lugude jutustaja

Meisterlik ja oskuslik vallavanem teab, et ta on omavalitsuse olulisim lobist, lugude jutustaja ja efektiivseim müügiesindaja. Otsus ja tegu tähendavad sõnumit. Ka tegematajätmised, ülbus või ükskõiksus annavad aimu suhtumisest. 

Tegusa vallavanema ülesanne käia mööda Eesti ettevõtlikke inimesi ja selgitada, miks on just tema omavalitsus kõige parem paik seni näiteks ainult Harjumaal tegutseva ettevõtte järgmise suurinvesteeringu tegemiseks. Kuidas omavalitsus saaks luua võimalikult atraktiivse investeerimiskeskkonna? Millised on meie valla eelised võrreldes naaberomavalitsusega? Mitte kunagi ega kusagil ole probleem suur kulu, vaid väike tulu. Juht peab tegelema tulu suurendamise võimalustega. 

Kokkuvõtteks, vallavanem peab olema praktilise meele, laia suhtevõrgustiku ja avara silmaringiga lobist, järjekindel ja tark inimene, osav lugude jutustaja. Selleks, et tema juhitav vald eristuks ja jääks meelde, tuleb oma valla lugusid järjepidevalt rääkida ja levitada. Kuidas ja kellele oma lugu jutustada – selles seisneb võiduküsimus. Me elame lugude maailmas. Meie ise oleme lood ja lood on osa meist. Võidab see, kelle lugu jääb peale ja meelde. 

Kadri Paas, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaat nr 118