Valimisliit Tulevikuvald Türi

Türi linn vajab avaliku ruumi starteegiat

Sten Perillus, kandidaad nr 121

Kui ma küsin teilt, milline näeb Türi linn välja kümne aasta pärast, siis ilmselt ei oska keegi sellele vastata. Praegu pole ühtset kogukondlikku lepet, millisena nähakse Türi linna tulevikus. 

Erinevalt paljudest inimestest olen mina igasuguste dokumentide ja strateegiate usku – kui sõnastada eesmärgid ning panna need paberile kirja, siis kipuvad ka seatud sihid täituma. Sarnaselt võiks ka Türi linna avaliku ruumi lahtimõtestamist alustada.

Türi linna avaliku ruumi strateegia laiem eesmärk võiks olla ideaalvisiooni loomine Türi linnaruumist. Strateegia peaks katma mitmeid olulisi teemasid.

Linnasisene liikumine. Praegusaegne maailm liigub sinnapoole, et üha vähem antakse linnaruumis autodele ruumi ning oluliseks teemaks tõuseb inimkeskne linnaruum. Kuidas tekitada olukord, et kõigil oleks linnas mugav liigelda: nii jalakäijal, jalgratturil kui ka autoga liiklejal. 

Elu hoonete vahel. Kas lepime sellega, et kortermajade vahel on ruumi ainult autodele parkimiseks või võiks seal olla ruum koosviibimiseks hoopis lastele ning kogukonnale? Kas viie aasta pärast oleme jätkuvalt probleemi ees, kus Türi noored pered kurdavad mänguväljakute vähesuse üle, või seame selle strateegiliseks eesmärgiks ja rajame igasse piirkonda mänguväljaku?

Linnaplaneerimine. Kuhupoole on Türi linn arenemas ning millistel piirkondadel võiks olla potentsiaal saada uusarendusteks? Millised on järgmised hooned, mis vajavad esmajärjekorras renoveerimist? Kas on võimalik rajada Türile kliimaneutraalne linnaosa?

Need on vaid kolm teemat, mis võiks olla kajastatud Türi linnaruumi strateegias.

Türi linna avaliku ruumi strateegia peaks olema suur koosloome projekt – kaasata tuleks nii kohaliku kogukonda aga ka tuntud linnaruumi eksperte Eestist ning miks mitte ka laiast maailmast. Oluline on silmas pidada nii Türi linna eripära kui ka laia maailma trende.

Türi avalik ruum vajab lahtimõtestamist.

Sten Perillus, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaat nr 121