Valimisliit Tulevikuvald Türi

Tugevad kogukonnad = tugev vald

Kati Nõlvak, kandidaat nr 117
Haridus- ja Noorteameti peaekspert, Türi Vallavolikogu liige ja Raukla külavanem

Iga kogukond on oluline ning kohapealseid algatusi tuleb rohkem innustada ja toetada. Mis on kogukond? Kogukond on igasugune inimeste, inimrühmade või organisatsioonide võrgustik, mida seovad ühised probleemid, huvid ja eesmärgid. Teisisõnu võib kogukond olla nii üks küla või linna kogukond kui ka punt inimesi, kes on ühise asja eest väljas.

Kogukondade käekäigule aitab kaasa Kodukant Eesti, kes annab tavapäraselt maapäeval üle maaeluministrile maapäeva manifesti. Seda lugedes tunnen ära nii palju mõtteid ja ideid, mille järgimine aitaks meie valla kogukondi väga palju edasi. Hea meelega jagan sealt olulisemaid mõtteid ning peegeldan neid läbi Türi valla vaatenurga.

Ligipääsetavus. Vajalik on tagada hästi toimiv, paindlik ja uutmoodi transpordilahendus – tavapärasest ühistranspordist ja pelgalt sõiduaegade ja liinide muutmisest enam ei piisa. Peame kasutusele võtma rohkem jagamismajandust ning linnas ka elektrijõul toimivaid lahendusi. Lisaks tuleb korrastada teedevõrk ja arendada välja lairiba internetivõrk.

Kogukonna kaasamine otsustusprotsessidesse. Haldusreformi järel on juhtimine veelgi rohkem koondunud keskusesse, kuid nutikate lahendustega saab siiski suhtlust iga vallakodanikuga säilitada ja isegi paremale tasemele viia. Sama võib öelda inimeste kaasamise kohta. Ühtlasi peame suurendama kogukonnakogude rolli ja andma neile reaalset õigust otsustada kohalike küsimuste üle.  

Inimeste võimestamine ja elukestev õpe. Meie kogukond ja tervikuna meie vald on täpselt nii nutikas ja osav, kui on meie inimesed. Investeerimine inimestesse peab olema esikohal, investeerimisele rajatistesse tulgu selle järel. Kui tahame tegusaid kogukondi, tuleb inimestele luua võimalusi oma võimeid-oskusi arendada.

Innovatsioon maaettevõtluses. 99% Türi valla ettevõtetest on väike- või mikroettevõtjad. Täna on suurimaks tööandjaks põllumajandussektor, kuid üha enam luuakse töökohti väljapoole seda sektorit. Peame kaasa aitama innovaatilise mikroettevõtete loomisse ja arendamisse. Lisaks meelitama siia suurettevõtjaid oma ettevõtteid meie valda rajama.

Päranditeadlikkuse tõstmine. Tugeva paikkondliku identiteediga inimesed panustavamad  oma paikkonna arengusse suurima heameelega. Peame jõudsamalt koguma, levitama ja näitama oma lugusid ning rohkem tooma ausse meie inimesi.

Lisan sellele loetelule veel ühe olulise punkti: avatud valitsemise ja teabe kättesaadavuse. 

Kui me vähemalt veerand nendest mõtetest ellu suudaksime viia, juba siis oleme sammukese lähemal tugevamate kogukondade ja ühtlasi vägevama valla poole. 

Kati Nõlvak, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaad 117