Valimisliit Tulevikuvald Türi

Tahame kindlust ja selgust

Tahame, et meie lapsed oleksid heades kätes
Tahame, et meie lapsed oleksid heades kätes

Öine laste äravõtmine vallavalitsuse lastekaitsetöötaja osalusel pole saanud lahendust, vaid on kujunemas näiteks, kuidas omavalitsuse juhtidele antud võimu kõige halvemal viisil võidakse ära kasutada. 

Avaldame oma arusaama asjaoludest ja kriitika sellele, et iseloomustada olukorda, kuhu võimust kinni hoidmine Türil on välja viinud. Valimiste ilu mõttes võiksime meiegi rääkida ainult koduvalla helgest tulevikust, kuid peame oma kohuseks mitte jääda nii olulises küsimuses pealtvaatajaks, sest probleem, kus vigu ei tunnistata, teistsugust arvamust peetakse pahaks ning võimu kasutatakse valesti, paistab välja ka muust vallavõimu tegevusest.

Kui seni avaldasid Türi vallavolikogu kõik erakonnad peale Isamaa muret öises vahejuhtumis lastekaitsetöötaja rolli üle ning võimul olev Isamaa püüdis tekkinud probleemi näidata laste ema ja isa vahelise eraasjana, siis nüüd on asjaolud muutunud.

Heakskiit põlistas vastutuse  

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann viis läbi teenistusliku järelevalve lastekaitsetöötaja tegevuse üle ning 23. septembril avaldas vallavalitsus tulemused, milles hindas lastekaitsetöötaja tegevuse otstarbekaks ja õiguspäraseks. Sellega võttis vallavanem ametliku vastutuse kogu seni juhtunu eest ning andis toimunule oma ametliku heakskiidu. 

Ilmselgelt mõistavad kõik, kes on pealtnägijate öösel kell pool üks filmitud videolt kuulnud laste karjumist ja hüsteerilist kisa, et lastekaitsetöötaja osalemine niisuguses tegevuses peaks saama vähemalt mingisugusegi hinnangu, et selliseid olukordi tuleb vältida. Selle asemel seisab aga lõpptulemuses „otstarbekas ja õiguspärane“.

Teenistusliku järelevalve tulemusi lugedes on alust arvata, et Türi vallavalitsus on teadlikult kuritarvitanud talle antud võimu ja valimisi silmas pidades viinud läbi kallutatud uurimise, mille tulemusena kannatab üks valla kodanik ja tema lapsed. 

Kuigi vallavanem on väitnud, et teenistusliku järelevalve tulemusi poleks käimasolev politseiuurimine mõjutanud, see nii ilmselge pole. Nimelt on juhtumi uurimine liikunud politseist prokuratuuri ning kui selle käigus siiski tuvastatakse väidetav vägivalla kasutamine, on olukord teine.

Kolm kahtlasevõitu vaala

Vallavanema teenistuslik järelevalve põhineb kolmel sisendil: vallavalitsuse enda arvamus, väidetav Sotsiaalkindlustusameti (SKA) arvamus ning MTÜ Lapsele Vanemad hinnang. 

Väljavõte Türi vallavalitsuse teenistusliku järelevalve aktist: „Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja K. Iva suhtles telefoni teel SKA konsultandiga, kes osutab käesoleva aasta jaanuarikuust antud juhtumis Türi vallale nõustamisteenust. Konsultandi sõnul on olnud lastekaitsespetsialisti kasutatud meetmed asjakohased, neid on kasutatud otstarbekalt ja proportsionaalselt nii meedias kajastatud sündmuse juures kui ka kogu juhtumi menetlemise jooksul.“

Ametlikes uurimistes ei tugineta kunagi telefonivestlustele. Sellisel juhul pole võimalik kindlaks teha, mida vallavalitsus küsis, mida ametnik vastas, millisele infole tugineti, kas SKA on üldse asjaoludega tutvunud ning ega hinnangu saamiseks pole esitatud kallutatud teavet.

MTÜ Lapsele Vanemad on eeskujulik huvikaitseorganisatsioon, kuid neil puudub erialane pädevus lastekaitse või psühholoogia valdkonnas. Tegemist on vabatahtlikult koondunud inimestega IT-spetsialistidest kuni haridusasjatundjateni. 

Jääb arusaamatuks, miks vallavalitsus nimetab neid oma aktis ekspertideks ja kuidas MTÜ sai omale konfidentsiaalse info, et hinnang anda. Kuidas on võimalik, et MTÜ-le tuginedes tehakse põhjapanevaid järeldusi, nagu „ema väited pole usutavad“ või „ema tegevus on tekitanud võõrandumise, mis on üks vägivalla vorm“. 

Samuti ei kajasta vallavanem oma aktis asjaolu, et üks MTÜ liige on saatnud vallavalitsusele oma eriarvamuse, milles seab kahtluse alla MTÜ pädevuse ja erapooletu tahte selles kaasuses.

Mis saab edasi?

Saamaks selgust, millisele tõele üldse teenistuslik järelevalve tugineb, oleme esitanud arupärimise sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, et teada saada, millise hinnangu on SKA tegelikult andnud, kuidas telefonivestlus on dokumenteeritud, mida on Türi vallavalitsus tegelikult küsinud ning kas vastab tõele aktis toodud väide, et vallavalitsus palus algatada enda suhtes riigi järelevalve ning riik keeldus sellest.

Lõpetuseks olgu öeldud, et me pole kunagi võtnud seisukohta ema või isa õiguse suhtes, selles küsimuses on otsuse teinud kohus ja me austame kohtu otsust. Kõike, mis puudutab Türi valda ja selle ametnike tegevust, on aga meil kohustus kontrollida. 

„Me tahame lihtsalt kindlust, et saame vallavõimu usaldada, kindlust, et meie lapsed on heades kätes,“ kirjutasid oma avalikus kirjas lapsevanemad. Sama soovime ka meie, sest hinnang „otstarbekas ja õiguspärane“ ei anna kellelegi kindlust, et nende probleemi lahendataks erapooletult. 

Valimisliit Tulevikuvald Türi