Valimisliit Tulevikuvald Türi

Rohkem kultuurikohti, vähem murekohti

Mikk Otsus
Mikk Otsus, kandidaat nr 160

Türi valla kultuurielu on väga kirev, mida ilmestavad väga omanäolised sündmused, nagu kortermajade festival Väätsal, aganikufestival Oisus, külgkorviga mootorrataste kokkutulek Taikses. On suuremaid ja väiksemaid sündmusi, millest enamiku on korraldanud ja algatanud meie tublid kodanikud ise, õhinapõhiselt. Rahvamajad toimetavad traditsiooniliste sündmustega ja püüavad leida uusi väljundeid. Kõik tundub iseenesest tore. Murekohaks on info levimine vallas sees ja ka vallast välja. 

Kultuuri korraldamise üks suurimaid eesmärke peaks olema loomine iseendale ehk valla ja kogukondade inimestele, kuid ei tohiks ära unustada, et kui seda nutikalt väljapoole kiirgame, anname ka teistele võimaluse meie sündmustest ja tegemistest osa saada. Kui suudame olla piisavalt nutikad, siis anname ka tõuke turismi arenguks. Vald saab siinkohal eelkõige aidata kaasa info levitamisega. Vaja oleks luua mitmekeelne keskkond, kus oleks päevakohane info toimuvast, ka majutus- ja söögikohtade adekvaatne loetelu. Leian, et üksi visitjarva.ee-st ei piisa, kuna Türi vallas toimuv kipub ära kaduma suures infohulgas ja sotsiaalmeedia virvarr teeb inimesed vaid närviliseks. Vallale ühtse näo kujundamisel saame kaasata kohalikud kogukonnad ja aidata luua toimiva infovõrgu. 

Täiesti kasutamata on Oisu rahvamaja potentsiaal, kus on 347 kohaga teatrisaal, mis sobib ettekannete, kino, konverentside jm korraldamiseks.

Türi valla turismist rääkides tuleb välja, et põhiline murekoht on just majutus. Meil ei ole vallakeskuses kohta, kuhu majutada sadakond inimest. Miks see on oluline? Oluline on see konverentsiturismi seisukohalt, kuna see on üks suurimaid äriturismi harusid. Väga paljud suurettevõtted soovivad viia oma töötajaid konverentsidele Tallinnast välja, uude keskkonda, kus areneda ja leida uut hingamist. Miks ei võiks olla Türi vald uus sihtkoht, kuhu need inimesed tuua rohelusse ja lilledesse. Konverentside korraldamiseks saame kasutada meil juba olemasolevaid ruume näiteks Türi kultuurikeskuses, täiesti kasutamata on Oisu rahvamaja potentsiaal, kus on olemas 347 kohaga teatrisaal, mis sobib suurepäraselt ettekannete, kino, konverentside ja muude tegevuste korraldamiseks. Kindlasti on selliseid pärle veel peidus. 

Loome endale keskkonna, mis meile endile meeldib, küll see siis meeldib ka teistele.

Mikk Otsus, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaat nr 160