Valimisliit Tulevikuvald Türi

Räägime ausalt valla juhtimisest

Jaanus Marrandi
Jaanus Marrandi, kandidaat nr 124

Türi valda just nagu igat omavalitsust saab juhtida mitut moodi. Kõik me ootame, et seda tehakse ausalt ja läbipaistvalt. Igasuguse arengu eelduseks on, et peetakse lugu inimeste arvamusest ja kaasatakse häid ideid. Kokkuvõttes tekib õhkkond, mis kutsub kaasa mõtlema ja nii tekib alus järjepidevale arengule. Tahame, et hea kaasav sõna ja aus töö tooksid kõiki rahuldava tulemuse ja valitseks hea kodukoha patriotismi vaim. 

Tundub ju päris lihtne? On see meil praegu nii? Mina julgen öelda, et kahjuks see meil nii praegu ei ole. Liiga pikalt võimul oleva seltskonna võimu külge klammerdumine on tekitanud väiklase ja piiratud provintsialismi, mis mõtleb ainult enesesäilitamisele, aga mitte edasiviivale arengule ja avatud valitsemisele. Need on karmid väited, mis vajavad lahtirääkimist.

Poliitiline ringkäendus viib arengupeetusele

Kodukoha patriotism on väga erinev asi väiklasest provintsialismist. Kodukoha patrioot ei mätsi asju, mis kodukoha elus tunduvad inetud, kinni ka siis, kui see on vastu enda grupihuvile. Loeb ainult suunatus edasiminekule, heade ideede kaasamisele. Pole tähtis, kelle käest tuleb hea mõte, sest inimesi on meil liiga vähe selleks, et neid sortida „õigeteks“ ja „valedeks“. 

Piiratud provintsialismi taastootjaks on poliitiline ringkäendus, mis juba iseenesest muudab edasiviiva arutelu peaaegu võimatuks. Kui ikka allasutuse juhid istuvad volikogus või samas valimisnimekirjas, kes ühest otsast peaksid suunama vallavalitsust ja teisest otsast peavad kaitsma juhtpositsioonidel olevate vallavalitsuse parteikaaslaste ees oma asutuse eelarvet, siis… mis edasiviivast arutelust saab rääkida? Ja nii lõpuks tekibki ringkäendus, mille reeglite kohaselt on edu loota neil, kes on kuulekad. 

Loomulikult tõstetakse siis ka ilma suuremat mõtlemata usinasti kätt ja hääletatakse maha ükskõik missugused ideed, mis peaksid juhtumisi tulema kuskilt väljastpoolt oma gruppi. Ja päris lihtne on siis kõiki omast plaanist erinevaid ideid ja nende esitajaid naeruvääristada, vajaduse korral oma inimesi hirmutades… Isegi siis, kui need on päris jumekad. 

Näited elust enesest

Ilmselt värskeim ja ebameeldivaim on olukord, kus lastekaitseametnik läks koos isaga keset ööd mõneaastaseid lapsi emalt ära kiskuma. Minemata keerulise kohtuvaidluse üksikasjadesse, on ilmselt kõigile selge, et päris elementaarne oleks olnud, kui sotsiaalosakonna juhataja või vallavanem oleks selle ängistava juhtumi pärast võtnud vastutuse enda peale ja avalikkuse ees vabandanud ja lubanud toimunu igakülgset analüüsi ja protseduuride läbivaatamist. Seda enam, et praeguseks on selge, et vallavalitsus oli juba varem teinud selles juhtumis vigu. Selle asemel asuti tunnistajaid süüdistama valetamises ja kõiki selguse soovijaid laste poliitikasse kiskumises. Kuidas küll on võimalik, et oma möödalaskmistes asutakse süüdistama kõiki teisi? See on lausa lukašenkalik mõtteviis, mis ei peaks kuidagi käima kokku Türi valla demokraatliku juhtimisega.

Teiseks, pikad arutelud Väätsa prügila aktsiate müügi ümber. Vallavalitsus soovis kiirkorras, eirates igasuguseid elementaarseid ärireegleid ja tegemata suuremat analüüsi, teistest aktsionäridest eraldi, müüa Väätsa prügila aktsiad. Esialgu sooviti saada üksnes poole miljoni euro ringis. Kuigi kõlasid väited stiilis „miks me räägime siin tundide kaupa mingist prügilast, kui me peaksime rääkima kultuurist või haridusest“, õnnestus lõpuks mitmendal katsel mõne kaasvoliniku toel jõuda ärilise otsuseni. 

Praeguseks on aktsiate hinnaks hinnatud analüütikute poolt 1,3 miljonit eurot… Kaheksasada tuhat eurot nagu maast leitud kultuuri ja hariduse jaoks! Ja loomulikult ei ole vallavalitsus kunagi soovinud tuua volikogu ette selgitusi jagama toonast nõukogu esimeest Raivo Pinki, kes soovis müüa maha üksnes prügila varad, jättes alles tühja ettevõtte. See vaikiti maha ja vastust pole saadud kunagi.

Niisugune valitsemisstiil on otse öeldes lahjalt keskpärane, et mitte öelda küündimatu. Sarnaseid näiteid võiks tuua veel ja veel alustades kasvõi sellest, kuidas valla maksumaksja raha eest tehtu on tembeldatud enda poliitilise ühenduse tehtuks samasuguse hooga, nagu Edgar Savisaar talitas 2009. aasta Tallinna valimisreklaamides.  Justkui unustatakse ära, et omavalitsus ei ole selle valitsejate oma isegi siis, kui ollakse pikalt võimul oldud. 

Türi valla elanikud väärivad avatumat ja ausamat vallavalitsemist. Poliitilise ringkäenduse juurest on vaja jõuda avatud ja kaasava vallavalitsemise juurde, mis toob meie koduvallale kindlasti parema tuleviku. 

Jaanus Marrandi, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaat nr 124