Valimisliit Tulevikuvald Türi

Pikalt hindamata varandus: Väätsa Prügila

Väätsa prügila
Väätsa Prügila müügisaaga on hea näide sellest, et asjakohane kriitika võib teha asju kogukonnale kasulikumaks.

Põhjus, miks avaldame Väätsa Prügila aktsiate müügi kronoloogia ja asjaolud, on soovis seletada meie jaoks tõsist probleemi. Ükskõik, kas küsimus on oskamatuses või ametialases lohakuses või veel hullem, meile teadmata põhjusel teadlikus tegutsemises, Türi rahvas ei ole nii jõukas, et endale seda lubada.

Taust. 2018. aastal tuli avalikuks, et Türi vallale, Paide linnale ja Järva vallale kuuluva AS Väätsa Prügila varad on müüki pandud. Toonast protsessi juhtis prügila nõukogu esimehena Isamaasse kuuluv Türi vallavolikogu aseesimees Raivo Pink. Müügiprotsess oli salastatud isegi omanike endi jaoks, nii ei teadnud keegi isegi, mis hinnaga avalikku vara müüakse. Hiljem selgus, et hind pidi kujunema miljoni euro kanti. Pika avaliku surve ja kohtus vaidlustuse tulemusena ettevõtte varade, sealhulgas prügila maa müük takerdus.

27. juuni 2019. Vallavolikogu istungi protokoll nr 25

Vallavalitsus teeb volikogule uue müügiettepaneku, seekord vallale kuuluva 40 protsendi aktsiate müümiseks. Analüüs, kuidas alghind on kujunenud, puudub. Vallavanem soovitab müüa mitte alla 500 000 euro, ent kuidas sellise hinnani jõuti, arutelu käigus ei selgu. Sotsiaaldemokraadid avaldavad kahtlust ilma analüüsita hinna määramise suhtes. Volikogu otsustab siiski müügi ja määrab alghinnaks 700 000 eurot, tuginedes volikogu liikme Kati Nõlvaku kohapeal tehtud kiirele väärtuse hinnangule. Samuti nõustub volikogu sotsiaaldemokraatide ettepanekuga eelnõu muuta ja tähtaega pikendada, et vallavalitsus saaks läbi rääkida Paide linna ja Järva vallaga.

17. september 2019. Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni koosoleku protokoll nr 21

Endiselt puuduvad arvutused, kui palju võiks olla prügila aktsiate tegelik väärtus. Toimub arutelu, kus Isamaa liikmed rõhutavad müügi vajadust, ülejäänud ilma analüüsideta nõusolekut ei anna. Komisoni lõplik otsus: teha volikogule ettepanek aktsiate müük pooleks aastaks peatada.

19. september 2019. Vallavolikogu eestseisuse koosoleku protokoll nr 22

Volikogu esimees tutvustab komisjoni ettepanekut müügi peatamiseks, kuniks pole selgust. Peamiselt Isamaa liikmetest koosnev volikogu eestseisus otsustab komisjoni ettepanekut päevakorda mitte lisada. 

26. september 2019. Vallavolikogu istungi protokoll nr 27

Sotsiaaldemokraadid teevad volikogus ettepaneku prügila varasid hinnata, kasutades selleks kolmel erineval hindamisel põhinevat metoodikat, ja kaasata eksperte. Volikogu liikmed tunnevad huvi, miks neil ei ole võimalik komisjoni ettepanekut otsustada. Pärast pikka arutelu esitavad sotsiaaldemokraadid ja EKRE ühise eelnõu erakorralise volikogu kokkukutsumiseks.

10. oktoober 2019. Vallavolikogu erakorralise istungi protokoll nr 28

Istungi päevakorras on sotsiaaldemokraatide ja EKRE ettepanek prügila aktsiate müük peatada. Vallavalitsus esitab suure surve all istungile eelnõu tellida pädevatelt asutustelt prügila varade hindamine, mis pälvib volikogu toetuse.

27. mai 2021. Vallavolikogu istungi protokoll nr 47

Poolteist aastat hiljem, tuginedes prügila varade hindamisele, muudab vallavolikogu oma varasemat otsust ning määrab uueks osaluse alghinnaks 1 291 650 eurot. 

Kokkuvõtteks. Mitme aasta jooksul on vallavalitsus süüdistanud meid, opositsiooni, valla vastu tegutsemises, oma avalike sõnavõttudega prügila hinna vähendamises, negatiivsuses. Usume, et kronoloogiaga tutvumine ei jäta kahtlust, et käitusime õigesti ning mõjutasime meie käsutuses olevate vahenditega, milleks on ka avalikkuse kaasamine, protsessi õiges suunas.

Vaikides oleks Väätsa Prügila varad pandud müüki 800 000 eurot odavamalt. Praeguseks on prügila aktsiate müük läinud teise vooru ning kuulduste järgi osutus avalikul pakkumisel Türile kuuluva osa hind 1,3 miljonist kõvasti suuremaks. Kaotus rohkem kui miljon eurot on suur raha. Näiteks saaks sellise summa eest renoveerida lasteaia kesklinna maja, teha uue linnasisese transpordisüsteemi või rajada eakatele teenusmaja.

Valimisliit Tulevikuvald Türi