Valimisliit Tulevikuvald Türi

Õigluse eest tuleb seista – alati!

Kati Nõlvak, kandidaat nr 117

Meil igaühel on oma lugu, on helgemaid ja kurvemaid hetki lapsepõlvest. On tublisid inimesi, kes raskuste kiuste on suureks sirgunud ja omakorda oma lastele paremat elu suutnud pakkuda, on neid, kes on eluandidesse liialt kergekäeliselt suhtunud ning järgneva põlvkonna elu keerulisemaks elanud. Meil igaühel on oma lugu.

Lapsed ei saa ise enda eest võidelda ja eriti kurb on, kui lastevanemate suhe on katki, ja lausa nii katki, et enam omavahel ei suudeta viisakuse piires suhelda ega kokkulepeteni jõuda. Sellisteks olukordadeks on õnneks meie ühiskonnas loodud mitmeid abistavaid instantse. Üheks selleks on lastekaitse. Teenekas Harku valla lastekaitsja kirjeldab, et lastekaitsjal peab olema hea kuulamisoskus, kannatlikkus, empaatiavõime, sõbralikkus ja analüüsivõime. Kuna lastekaitsesse jõudes on tihti suhted juba üsna keerulised ja üldjuhul on seal kannatajateks lapsed, poeb iga juhtum hinge. Suured kummardused kõigile lastekaitsjatele, kes te iga päev niivõrd tänuväärse tööga tegelete.

Öine vahejuhtum

Nüüd jõuame lastekaitse juhtumini, mis šokeeris Türi valla elanikke 28. juuli ööl Türil Kraavi tänaval. Ühel emal on neli last, kellest kaks on lasteaiaealised ning kaks käivad juba koolis. Peamine vaidlus käib just kahe noorima lapse osas. Ema lahkus lastega noorimate laste isa juurest 2018. aasta septembris, mil pesamuna oli alles mõnekuune. Peamiseks põhjuseks oli perevägivald.

Kuni tänaseni ei ole lapsevanemad suutnud jõuda kokkuleppeni, kuidas ja kelle juures lapsed kasvavad. Kuna üksikemal ei ole oma isiklikku kodu, siis pidi leppima üüripinnaga, kuid kui üürileandja otsustab oma vara maha müüa, siis peab ka üürnik omale uue kodu leidma. Nõnda läks ka selles juhtumis. Ja mitu korda. Sage korterite vahetus aga andis aluse ütelda, et ema ei suuda pakkuda lastele stabiilset elukeskkonda, ning ühel hetkel otsustas kohus, et isal on ainuotsustusõigus laste viibimise asukoha suhtes (NB! Mitte ainuhooldusõigus, st hooldusõigus on siiski mõlemal lapsevanemal).

Kui lapsed jõudsid isa juurest ema juurde, siis rääkisid lapsed kummalisi lugusid mänguasjade lõhkumisest ja nende pliidi alla viskamisest ning tutistamistest ja löömistest, siis ema ei soostunud enam lapsi isale andma. Kuna ema tundis, et ei saanud ka lastekaitselt abi, pidi ta ise hakkama saama.

Tõde tõuseb

Ilmselt on see lugu üsna emakeskne ning ega me lõpuni ei saagi hinnata, kumb siis oleks parem lapsevanem. Küll aga volikogu liikmena on minu arust lausa kohustus reageerida, kui toimub kellegi räige õiguse rikkumine. 28. juuli öösel toimunud sündmus kohutas üsna paljusid ning nii mitmed volikogu liikmed kui ka tavakodanikud reageerisid sellele. Kutsuti kokku vallavalitsuse ja volikogu esindajad. Isamaa esindajad keeldusid kohtumast ja arutlemast, kuidas olukorda parandada. Ja sealt läks paraku lumepall veelgi rohkem veerema.

Üsna kiiresti tuli välja kohtuotsus (leitav kohtuotsuste registrist, haldusasja nr 3-21-127), kus kohus on tühistanud ühe vallavalitsuse ettekirjutuse-hoiatuse ning veelgi enam, kirjeldab pikalt, mida ja kuidas on vallavalitsus ja lastekaitse, kes peaks olema eelkõige laste huvide kaitsja, teinud asju valesti. Kohus toob välja, et laste ema ei ole ära kuulatud; juhtumiplaan, mis kohtu kui ka kogenud lastekaitsetöötajate arvates peaks olema üks esimesi asju, mida peaks koostama, tehti alles siis, kui ema pöördus vallavalitsuse vastu kohtusse, ühtlasi ei ole üsna mitmeid meetodeid, mida vallavalitsus ja lastekaitsja kasutas, piisavalt põhjendatud. Kohus toob välja, et sellised puudused töös võivad viidata, et kõiki asjaolusid juhtumis ei ole välja selgitatud ja kui seda oleks tehtud, siis oleks ilmselt vallavalitsus ja konkreetne lastekaitsja teinud suure tõenäosusega teise otsuse, kui ta teinud on.

See on see koht, kus õiglus on saanud eriti valusalt riivatud – ehk institutsioon, kes peaks olema kõige haavatavamate kaitsja, on teinud tööd lohakalt ja selle töö tulemusel kannatavad lapsed. Meil kõigil on oma lugu. Ja ma siiralt loodan, et nende laste lugu pöördub ühel hetkel ning täiskasvanu eas saavad nad minevikule tagasi vaadata ja meenutada peamiselt head. 

Kati Nõlvak, valimisliit Tulevikuvald Türi kandidaat nr 117