Valimisliit Tulevikuvald Türi

Meeskonnas peitub jõud!


Valimisliit Tulevikuvald Türi nimekirjas kandideeris ühtekokku 62 inimest ning kogu valimiskampaaniat tehti suure meeskonnatööna. Just niimoodi – meeskonnana – püüame Türi vallale uue hoo anda. 

Otsustasime üheskoos, et meile on kasulikum, et Lauri Läänemets esindab meid riigi tasandil luues häid suhteid ja võrgustikku, kellelt üle Eesti väärt kogemusi koguda ning viljakat koostööd teha, sama oluline on ka otseliin riigikogu tasandiga Lauri kaudu, mida saaksime heas mõttes Türi vallas ära kasutada.

Leidsime meeskonnana, et kõige tähtsam on meie programm ja eesmärgid, mida tahame ellu viia ning  mõtlesime viise, kuidas seda kõige paremini teha. Me leidsime lahenduse, mida esitleme lahkelt ka teile.

Lauri jääb endiselt Türi valda alles st ta jätkab volikogu liikmena ning lisaks on meil plaanis luua volikogu juurde innovatsioonikomisjon, mida Lauri eestvedama hakkaks. Oleme rääkinud pikalt, et meil on vaja valla juhtimisse juurde tuua värskust ja uusi inimesi. Me ainult ei räägi, vaid plaanime seda teha.

Loome ausa ja laiapõhise juhtimissüsteemi, kus muudame ära seni politiseeritud ametnike ametikohad. Valla juhtimine saab toimuba hea tava järgi ametikohti läbi valimistulemuse jagades.

Meeskonna ühise otsusena saab vallavanemaks PAIde lasteaia senine direktor ja Türi valla inimene Ele Enn. Ta on kampaania tegemise ajal tõestanud oma võimekust ning usume, et temas on jõudu, teadmisi ja tahet meie valda juhtida. Täna juhib ta suurasutust, milles  töötajaid 56 ja lapsi ligi 200, ühtlasi tunneb ta kohaliku omavalitsuse toimimist, samuti veab ta eest Järvamaa Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingut. Juba praegu on uute inimeste juurde toomine ennast õigustanud. Meie usume Elesse ning loodame, et teiegi annate talle võimaluse.

Meeskonnatöö on meile oluline märksõna ja seetõttu näeme, et vallavalitsuses peaks olema veelgi uusi inimesi. Pakume välja, et lisaks Elele tuleb vallavalitsusse uue inimesena Haridus- ja Noorteameti peaekspert, Türi vallavolikogu liige ning Raukla külavanem Kati Nõlvak.

Meie koalitsioonilepingu arutelud partneritega EKREst ja Reformierakonnast olid sisukad ning leppisime kokku eesmärgid, milleni tahame jõuda järgmise nelja valitsemise aastaga. Anname endale mõista, et valla eelarve on halvas olukorras ning lähiaastatel on meil eriti suured kohustused laenude tagasimaksmise näol ning kui prügila aktsiate müük peaks luhtuma, siis peame suutma lappida miljonilist eelarveauku. 

Siiski toome välja mõned olulisemad tegevused, millele plaanime erilist rõhku pöörata: 

  • Otsime võimalusi, kuidas säilitada Türi valla põhikoolides hariduse andmine kolmes kooliastmes ja pöörame Retla-Kabala kooli senise otsuse ümber. Loomulikult on meil siinkohal oluline ka koolide sisu ning vaatame, et koolides rakendataks rohkem haridusinnovatsiooni ja kaasamist ning leiame võimalusi, kuidas rikastada sisu näiteks veelgi enam tehnoloogiaalaseid suundi.
  • Pikendame noorsootöötajate ja lasteaias õpetajate abide puhkuse 35 päevale ning otsime võimalusi kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate puhkuse võrdsustamiseks kooliõpetajate puhkusega.
  • Suurendame Väärikate Ülikooli toetust ja ühtlasi toetame senisest enam eakate seltsi- ja huvitegevust, sealhulgas vähendame tegutsemist takistavat bürokraatiat. 
  • Kutsume kokku erinevaid osapooli ühendava majandusarengu nõukoja eesmärgiga selgitada välja kitsaskohad investeeringute kaasamiseks ja suurema lisandväärtusega töökohtade loomiseks, et tõsta Türi vallas tööandjate võimekust maksta väärikat palka.
  • Peame oluliseks inimestega suhtlemist, paremat infojagamist ning avatud valitsemist, ühtlasi anname osa juhtimisotsustest kogukonnakogudele, lisaks moodustame nõuandva koguna paikkondade esindajaid ühendava esinduskogu. Ühtlasi anname võimalusi Türi linnas valida sarnaselt külavanematega oma asumivanemad 
  • Pöörame tähelepanu kogu Türi valla arengule – Rassi külast Türi linnani ning Türi linnast Saueauguni.

Täispikk koostöölepe avaldatakse peale selle allkirjastamist 26.oktoobril 2021.