Valimisliit Tulevikuvald Türi

Matemaatik, kes voolib kodutütreid väärikateks inimesteks

Sirje Kips, kandidaat nr 141

Retla-Kabala kooli matemaatikaõpetaja Sirje Kips tegeleb noorte inimestega nii koolitunnis kui Naiskodukaitse noortejuhina. Nimelt kantseldab Sirje oma kodukoolis viimased tosinkond aastat kodutütarde rühma, kuhu praegu kuulub 27 tüdrukut. 

Sirje sõnul õpetatakse kodutütardele laagrites inimeseks olemise ja ellujäämise kunsti kõige laiemas mõttes. „Kahtlemata kõneleme isamaalisusest, rahvuslikkusest ja selgitame kõiki üldinimlikke väärtusi. Miks ja kuidas peaksime toetama ja aitama väetimaid ja nõrgemaid? Samuti õpetame tüdrukutele looduses ellujäämist. Mida teha ja kuidas hakkama saada, kui peab ööseks metsa jääma? Kuidas siduda sõlmi ja liikuda looduses ka rasketes tee- ja ilmastikuoludes? Kõik väga praktilised oskused,“ räägib naiskodukaitsjast matemaatik.

Sirje õpetus ja eeskuju on noori innustanud, sest mitmedki tema endised õpilased on läinud edasi õppima sisejulgeoleku- või riigikaitse erialasid. Üks hiljuti Retla-Kabala põhikooli lõpetanud neiudest suundus otsejoones Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse, kus on infotehnoloogia- ja küberkaitse õppesuund, plaanides pärast seda astuda Kaitseväe Akadeemiasse. 

Selleks, et Retla-Kabala koolis saaks ka edaspidi kasvatada 7.–9. klasside õpilasi asjalikeks inimesteks, peab kool säilima. „Sest kui külast või alevikust kaob kool, ei möödu palju aega, kui see küla või alevikki hääbub ja sureb lõpuks välja. Kas meil on Eestis vähe paiku, mis on pärast kooli ja kõigi muude teenuste kadumist välja surnud? Neid paiku on väga palju, liiga palju. Ma ei taha, et Retla-Kabala kooli esmalt kuueklassiliseks kärpimine ja seejärel sulgemine tähendaks veel ühe hingusele läinud küla tekkimist. Oisu kandi rahvas väärib enamat, kui tühjaks kolitud kooli varemetel peiede pidamist,“ rõhutab matemaatik Kips.