Valimisliit Tulevikuvald Türi

Lauri Läänemets: teeme koos inimestega, neid usaldades ja kuulates

Lauri Läänemets, valimisliit Tulevikuvald Türi vallavanema kandidaat

Küsis Egle Heinsar

Kui ma käin Türi linnas ringi, tundub siin täitsa tore. Muuseum on, raudteel sõidavad rongid, ilus allee on peateel. Linnas kõpitsetakse maju, vanu lammutatakse. Näe, uus koolimaja tehti. Spordirajad ja lausa uus spordihoone on. Miks peaks Türi linn ja vald tahtma muutust? 

Tegelikult me seisame teelahkmel: kas hääbuda või tuhast tõusta. Praegu oleme Eesti mõistes pigem keskpärane vald – koolimaju ja spordihooneid ehitavad kõik omavalitsused, enamik tegi seda juba kümme aastat tagasi, see aga ei hoia ega too siia elama uusi inimesi. Vallavalitsus küll kiidab kinnisvara soetamise toetust, kuid see on väga kallis doping – olemasolevaid sellega kinni ei hoia, samas on meil varsti miljon eurot „osavalt“ ära paigutatud.

Türi vald vajab kahte asja: erilist elukeskkonda, mis vastaks noorte perede ootustele, ning siinsete inimeste võimestamist. Ühe valla elavad suureks eelkõige inimesed, mitte vallavalitsus või selle asutused. 

Eelmistel valimistel käisime välja mõtte Türist kui jalgrattalinnast. Praeguseks on sellega algust teinud Tartu. Oleme ka oma ideed edasi arendanud – soovime uudset moodi kogu valla ühistranspordi lahendada. Näiteks Türi linnas võiksime väikeste elektrimasinatega luua väga paindliku eakatele mõeldud linnasisese ühistranspordisüsteemi. Eestil on kolm miljardit eurot kasutada sellisteks innovatiivseteks lahendusteks.

Kogu see idee sisaldab väga olulist sõnumit: jalgratas ja elektrisõidukid on pigem uuendusmeelne mõtlemine, samas võimalik vaid turvalises keskkonnas. Need on aga noortele, Tallinnast väljapääsu otsivatele peredele peamised kriteeriumid, mille järgi elukohta valida. Tulevikust, erilisest ja turvalisest paigast tahavad kõik osa saada.

Olid Väätsa vallavanemana aleviku elluärataja ja tegid valda huvitavate projektidega nähtavaks, sest no kes ei teaks lumememmede paraadi ja neid jõuluaknaid. Kuidas unine aedlinn Türi ellu äratada?

Ma ei ütleks, et unine, Türi vallas igal pool tehakse palju huvitavat. Inimeste tegutsemise retsept on aga nende usaldamises, koos planeerimises ja elluviimises. Inimestel on nii palju ideid ja soove, millest vaimustuda, mida toetada. 

Selle vastu on aga tänane vallavõim üpris palju eksinud, sest kui teistsugust arvamust nimetada valla vastu tegutsemiseks, siis võtab see väga paljudel motivatsiooni maha üldse kaasa mõelda. Demokraatlikus ühiskonnas on aga teistsugune arvamus kõige suurem edasiviiv jõud. Kui seda pole, siis sumbume ja hääbume ning see oht meil praegu on, kui muutust ei toimu.

Türi vald on moodustunud teatavasti mitme ühinemisega 2005. ja 2017. aastal. Endiselt on tunda, et mingisugust ühist hingamist ei ole, valla eri nurkades aetakse nagu oma asja ja Türi linn tahab riisuda koore. Kuidas teha nii, et kõigil oleks igal pool vallas hea, mis selle moodustise lõpuks ühtseks teeks? 

Olen kõigile öelnud, et Türi vald – või siis linn – ei ole pahad või milleski süüdi. Küsimus on alati inimestes, kes valda juhivad, nende valikutes ja väärtustes. Kuigi kõigis dokumentides ja sõnades püütakse valda ühtseks luua, tehakse üks oluline viga – võim koondatakse keskele – vallamajja. Kui inimesed ei osale otsustamises ja elluviimises, siis on raske tekkima ka ühtesulandumine – see pole lihtsalt sinu nägu ega tegu.

Oleme volikogus debateerinud mitmeid kordi selle üle, et Käru ja Väätsa kogukonnakogudel võiks olla rohkem võimu – inimesed kohapeal on palju targemad otsustama, millisele kultuurisündmusele või seltsile raha anda või milline tee kõige rohkem remonti vajab. Seda ei pea tegema vallavalitsusest. Osa otsustamisest tuleb anda inimestele kohapeale tagasi, ka Kabala, Oisu ja linna piirkonda. Samuti külavanema näide – külades võib olla oma esindaja, aga linnaasumites ei tohi. Sellele oli praegune vallavanem kategooriliselt vastu. Kui aga vaatame Tartu või Tallinna peale, siis annavad piirkondadele näo just aktiveerunud linnaasumid.

Näiline kaasamine paneb inimesed käega lööma ja see on kõige hullem asi üldse, mis ühes omavalitsuses juhtuda saab.

Kui ütled, et Türi vajab võimuvahetust, siis kuidas ma saan valijana kindel olla, et sina ja teised valimisliidust Tulevikuvald Türi võimust ei korrumpeeru ja omasid eelistama ei hakka? 

Meil on üks seltskond nautinud kümme aastat sisuliselt ainuvõimu, nagu see Tallinnas Keskerakonnal on. Formaalselt ollakse koalitsioonis, kuid kui vaatame vallavalitsuse koosseisu, siis pole seal mitte ühtegi Keskerakonna ega Reformierakonna liiget, isamaalased teevad, mis tahavad. Sellises olukorras hakkavad inimesed tundma, et vald kuulub neile, ja siis läheb käest ära.

Me oleme avalikult öelnud, et valla juhtimise sisulist vastutust soovime teiste erakondadega jagada – siis säilib teineteise üle kontroll, sest lõpuks oleme omavahel ju ka konkurendid. Teiseks on meil päris suured ambitsioonid ning neid pole võimalik ellu viia ainult omasid eelistades – kõiki läheb vaja, eriti aga neid, kes teisiti arvavad.

Sa räägid palju töökohtadest. Kuidas neid ikkagi juurde teha ja kuidas vald seda üldse teha saab?

Madal palk või oskustele vastavate töökohtade puudus on number üks põhjus Järvamaalt lahkumiseks. Ainuüksi Harju- ja Tartumaal töötab 1000 Türi valla elanikku, kes veedavad aastas ligi 300 000 tundi autoroolis. Kui kasvõi kolmandik sellest Türile panustataks, lahendaks see paljud meie murekohad.

Seaksime eesmärgiks tõsta Türi valla keskmise palga Eesti keskmisele tasemele. Valla juhtimises on selline siht väga oluline, sest siis ei rahulduta iga töökohaga, vaid kutsutakse siia kõrgema palgaga töökohti. Sellisel juhul ei oleks vallavalitsusel ükskõik, kes siia elama kolivad, vaid tulijad oleksid ka kõrgema hariduse ja paremate oskustega. Kui praegu keskendutakse ainult kulutamisele, siis see seab surve tegeleda ka valla tuludega. Sellistel tegevustel on aga otsene positiivne mõju meie kõigi töökohadele ja sissetulekutele.

Uute töökohtade puhul on number üks küsimus võimalus uute oskuste õppimiseks. Tänapäeval vaatab ettevõtja kõigepealt, kas piirkonnas on oskustega inimesi või ümberõppe võimalusi, ning siis mõtleb, millisele maatükile oma ettevõtte rajab. Töökohtade meelitamine on tihti ka vallavalitsuse müügi- ja lobitöö võimekuse küsimus. 

Kuigi rohepöörde raha saab peagi taotleda miljardeid, on meie maakonna ettevõtjatel vähe teadmisi neist teemadest ja võimalustest. Siin saab aga vallavalitsus oma ministeeriumi kontaktidega toeks olla ning hoolitseda, et investeeringud ka meile jõuaks. Need omakorda suurendaks ettevõtete võimekust ja aitaks kaasa palkade tõusule. 

Kuidas saab Türi vald vastuvoolu ujuda ja koole hoida, kui riik loobub haridusstrateegias kodulähedase põhikooli nõudest?

Riik ütleb selgelt: põhikool on kohapealse otsustamise küsimus. Alati on raha vähe, see pole mingi uudis. Minu arvates on see aeg läbi saanud, kus Excelis liidetakse kokku vaid vallaeelarves olevad numbrid ning kõike muud, mis kogukonna arengut ja inimeste heaolu puudutab, arvesse ei võeta. See on umbes sama hea kui matka planeerides tõmbate joonlauaga kaardile joone, loete kilomeetrid kokku ja korrutate keskmise liikumiskiirusega, võtmata arvesse, et joon läbib näiteks raba või järve. 

Me kavatseme toimetada ütluse järgi – ära karda suuri kulusid, vaid väikseid tulusid. Ülekantuna haridusse või regionaalarengusse töötab see mõte väga hästi.

Oled rääkinud paljudest asjadest, mida tuleks Türi vallas muuta. Oletame aga, et sa saad eeloleva nelja aasta jooksul muuta ainult ühte asja. Mis see oleks?

Ma muudaks ära suhtumise. Tuleb teha koos inimestega, neid usaldada, kuulata – mitte kuidas ei saa, vaid kuidas saab – ning bürokraatliku keele asemel inimlik. Suhtumisest ehk väärtustest saavad alguse kõik meie valikud ja teod. 

Mida sa teeksid, kui sulle öeldaks: Lauri, pead kuu aega puhkama ja töö peale ei tohi isegi mõelda? Väljas on tatine oknotsember.

Siin ei ole küsimust ka – oleks koos oma perega. Skaudi ja kaitseliitlasena ootan pikisilmi, et tütar natuke suuremaks kasvaks, saaksime siis matkadele minna, loodust uurida ning kõiksugu oskusi õppida. Ilm ei ole kunagi takistuseks, torm ja vihm on vägagi romantilised asjad, kui nende keskel turvaliselt ja kuivalt olla saad.

Väljatõsted:

„Kui inimesed ei osale otsustamises ja elluviimises, siis on raske tekkima ka ühtesulandumine – see pole lihtsalt sinu nägu ega tegu.“

„Exceliga eelarvet teha on umbes sama hea kui matka planeerides tõmmata joonlauaga kaardile joone, lugeda kilomeetrid kokku ja korrutada keskmise liikumiskiirusega, võtmata arvesse, et joon läbib näiteks raba või järve.“