Valimisliit Tulevikuvald Türi

Kuidas hoida Türi inimesi ja kutsuda juurde uusi elanikke?

Lauri Läänemets, Valimisliit Tulevikuvald Türi vallavanema kandidaat

Kes tahab elada sumbunud konnatiigis, kus areng on toppama jäänud ja magatakse maha häid võimalusi? Türi valla praegune olukord juhtimise seisukohast just selline on. Minu eesmärk vallajuhina oleks see teiseks pöörata. Vallaelanike huvides ei ole käsi-peseb-kätt-onupojapoliitika, vaid võrdsetel alustel partnerlus, kus vallavalitsus annab otsustamise kohalikele tagasi. Vallavalitsus peab otsima aktiivselt võimalusi, kuidas siin elu paremaks teha, mitte kulgema. Kuidas see võiks välja näha?

Esiteks pole vaja visata raha tuulde kaasava eelarvega. See on kaasamise mängimine, mis praegu toimub. Inimestel kästakse kirjutada projekt, võistelda ja populaarseim (aga mitte tingimata parim!) saab võimaluse raha koju viia ja pärast aruandlust kirjutada. Tõeliselt kaasav viis oleks anda otsustamine kohapeale tagasi. Milliseid teid korrastada, mis sündmuseid korraldada ja kuidas seltsitegevust toetada, seda teatakse Kärus, Kabalas või Väätsal palju paremini kui vallamajas.  

Teiseks, raha teema suuremas pildis – vald müüb tükikaupa oma vara, et vee peal püsida. Rahulik ja mõnus aedlinnaelu on fassaad, mille taga on rehepapid valla hooned ja asutused kas juba ära müünud või kavatsevad seda teha. Näiteid pole vaja kaugelt otsida: müüdi Käru hooldekodu, müüakse kohe Väätsa prügila osalus, Väätsa eakate kodu müügiplaane pole veel maha maetud. Kui nõidusunest ärkame, on vald juba tühjaks müüdud. Aus oleks tunnistada, et Türi valla eelarve on kriitilises seisus, laenude tagasimaksmine keeruline ning täna elatakse tuleviku arvelt. 

Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Praegu ei tuleks mitte vara müüa, vaid tulusid kasvatada. Kuidas seda teha? Ma ei kutsu kedagi kasiinosse, vaid pakun mitmetahulist lahendust: ühelt poolt tuleks ära kasutada kliimaraha ja teiselt poolt panustada tõeliselt ettevõtlusse ja töökohtadesse. 

Kliimaraha. Kas teate, et järgmisel kuuel aastal jagatakse Eestis laiali kolm miljardit eurot kliimaraha! Sel ajal kui Türi vald öösiti lapsi vanematest eraldab, on Tallinn ja Tartu kõik läbi mõelnud ning oma kliima- ja energiakavad valmis kirjutanud. Regionaalne ebavõrdsus suureneb ja mitte selle pärast, et keegi tahaks Järvamaast sihilikult ääremaad teha, vaid me ise passime ja uneleme, seeasemel et tegutseda ja kasutada võimalusi. Kliimaraha ei ole ainult valla hoonete korrastamiseks, vaid peamised võimalused peituvad siinses ettevõtluses, paremate töökohtade tekkimises. Saaksime olla ise sammu või kaks eespool.

Töökohad. Statistikaameti andmetel töötab Harju- ja Tartumaal kokku 1000 Türi valla elanikku, Soomes käib meie omi paarisaja ringis. See tähendab, et need inimesed sõidavad autoroolis maha 100 000 – 150 000 töötundi aastas (rahas on see umbes 1,5 miljonit eurot). See on aeg, mida nad võiksid kohapeal panustada hoopis ettevõtlusesse, kogukonda või pereelule. Kasvõi kolmandik sellest ajast kasvataks valla eelarvet ja elavdaks ettevõtlust nii, et saaksime kõik kooli- ja lasteaia hooned ära renoveerida.

Lokuta ettevõtlusala eksisteerib paberil, päriselus aga jätkuvalt põlluna. Tänapäeva väljakutse ei olegi aga enam torud ja teed, vaid oskustega inimesed ja võimekus kiirelt kohapeal ümber õppida. Kitsalt excelit jälgiv vallavalitsus kärbib põhikoolide arvu, saamata aru, et muutunud maailmas peaks ühes koolis nägema palju enamat- võimalust ainulaadseks täiskasvanuhariduse võrgustikuks.

Seaksin sihiks tõsta Türi valla keskmine palk Eesti keskmisega samale tasemele. Esiteks on ühtlased kõrgemad palgad kõige parem sotsiaaltoetus. Teisalt aga paneks selline eesmärk vallavalitsuse teistmoodi tööle. Selliselt ei rabeletaks madalapalgaliste töökohtade pärast, mis panevad inimesed vaesuslõksu, vaid tehtaks tööd paremate nimel. Samuti mõistetaks palju rohkem täiskasvanuõppe olulisust. Ka tänane eluaseme soetamise toetus muutuks selles valguses mõttetuks, sest ligi miljon eurot valla raha sihitult laiali määrida ei hoia siinseid inimesi ära minemast ega too siia elama neid, kel paremad oskused ja teadmised, mis omakorda aitaks nügida kõigi palku ülespoole. 

Türi valda on juhtinud samad inimesed kümme aastat järjest. Kui selle ajaga pole suudetud endas leida tahet teha rohkemat kui miinimum ja tuleviku arvelt elamine, ei ole põhjust uskuda, et nüüd teisiti läheks. Vahetada ei tule aga mitte rongi, vaid vedurijuhte!

Lauri Läänemets, Valimisliit Tulevikuvald Türi vallavanema kandidaat